AMBI-125 Chuỗi ngày sống thử cùng cô giáo chủ nhiệm

AMBI-125 Chuỗi ngày sống thử cùng cô giáo chủ nhiệm, và tôi sẽ cho anh ta một phòng. Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, anh ấy đến thành phố Shamri của tôi với vợ của anh trai anh ấy. Tôi khuyên anh nên rời khỏi phòng của vợ, trở lại công ty để không ai nghi ngờ anh. Anh ta cũng làm như vậy, bỏ mặc vợ của anh trai mình trong phòng tôi đã lấy và quay trở lại công ty của anh ta. Tôi cất giữ tất cả những thứ anh ấy cần trong phòng. Tôi phải đi xem chương trình nào đó vào ban đêm. Sau đó, Ravish gọi điện cho chúng tôi biết rằng Mridula đang trong tình trạng sức khỏe kém.