chứ không phải những giọng nói khác, những giọng nói mà chúng ta thậm chí không biết chúng là của ai, tại sao chúng nói những gì chúng nói và tại sao chúng nhấn mạnh… sự ngăn cấm yêu thương nhau! lắng nghe những giọng nói ma quái đó, và để trái tim bạn nói với cơ thể bạn, với tình yêu và mong muốn của bạn. Không hơn, nhưng cũng không kém. Điều đó, tôi tin rằng, có thể giải quyết những nghi ngờ của bạn, và có thể khiến bạn hiểu… những gì bạn , với trí tuệ của bạn, chân thành muốn hiểu!”, Tôi nói rất bình tĩnh khi biết sự phụ thuộc, khi nó được nêu ra, của mẹ tôi,