Vào lúc đó, người phụ nữ cảm thấy một áp lực rất mạnh khiến cô ấy rất thích thú, Cacique bắt đầu húc cô ấy mạnh hơn và họ nhanh chóng nút nhau: dương vật sưng tấy đến mức không thể ra khỏi âm đạo. Hương Phạm nhìn con vật khủng khiếp đó có thể lắc Ramona, cô ấy đã đạt cực khoái nhiều lần cho đến khi con chó tràn ngập sữa của nó. Con vật được dỡ ra rất lâu và cô không ngừng rên rỉ. Hương Phạm, người đã quan sát mọi thứ, sắp nổ tung. Dương vật của anh ấy trông giống như một tảng đá không thể phá hủy; Cô ấy muốn cảm thấy rằng mình đang kiểm soát tình hình và cô ấy ra lệnh cho Ramona dựa vào bàn,