Anh trai vô tình phát hiện em gái thủ dâm trong phòng

Cô ấy nói – Tôi đã xấu hổ và một người mà tôi biết có thể đã đi ra ở phía bên kia. Tôi nói – ok… nói cho tôi biết bây giờ… bạn sẽ làm bạn với tôi chứ? Cô ấy nói – bạn có những số điện thoại nào khác. Cô ấy nói – bạn thích gặp tôi… vì vậy bây giờ cuộc nói chuyện sẽ chỉ giới hạn ở mức tình bạn. Tôi nói – sau đó tiến tới? Cô ấy nói – tiếp theo sẽ được nhìn thấy xa hơn. Tôi đã nói chuyện với anh ấy trong khoảng 20 phút. Sau đó, tôi nói với cô ấy – chúng ta có thể gặp nhau ở trường vào ngày mai không? Anh ấy từ chối Tôi im lặng. Sau đó anh ấy nói – được rồi …