Bố dượng và cô con gái riêng tuổi dậy thì của vợ

Bây giờ con cu của tôi khăng khăng muốn đo âm hộ của Hồng một lần nữa, nhưng lúc đó Hồng đã mặc quần áo đầy đủ. Dì bắt đầu nói – bây giờ bạn cũng có quần áo. Nếu không nó sẽ vẫn đứng. Tôi – Mẹ, nếu mẹ không phiền, xin hãy hít một hơi nữa. Dì – Không, bây giờ thì không. Tôi-dì, xin vui lòng đồng ý! chỉ một lần cuối cùng! Dì Tư – Này, nhưng mày sắp tiêu pha lắm đấy. Tôi – không, dì, tôi sẽ nhét cu của tôi vào âm hộ của bạn ngay lập tức. Dì – Không, muộn rồi, đi thôi! Nói xong, dì bắt đầu đi về phía trước, tôi nắm lấy tay dì, ôm dì vào lòng, để dì nằm trên mặt đất.