Được rồi, đồ ngốc. Chà, tôi đoán tôi không cần phải nói cho bạn biết phụ nữ thủ dâm như thế nào, phải không? Đã! Đừng nhạo báng! Tôi không chế giễu, chỉ làm rõ… bây giờ… điều tiếp theo bạn nên biết là gì… Bạn có biết quan hệ tình dục bằng miệng là gì không? Nghe có vẻ quen… nhưng tôi không chắc, tôi đã nghe nói về nó nhưng… Vì vậy, tôi sẽ giải thích, quan hệ tình dục bằng miệng là khi người đàn ông liếm âm hộ và âm vật của người phụ nữ hoặc khi người phụ nữ đưa dương vật của mình vào bạn tình của anh ta trong miệng.Thật sao!? Thật sự! Ai có thể thích điều đó? Vâng tin nó, nhiều người thích nó.