Cặp vú to cực khủng của em ấy thật tuyệt vời

Nghe lời bác, tôi cũng nhanh chóng lấy xe đạp của mình, bế Tiến sĩ Bác lên xe đạp của mình. Tôi có nghi ngờ đó vì chú của bác sĩ đã nhìn thấy anh ấy và nói khi kiểm tra rằng anh ấy có rất ít vết loét trong ruột. Tại đây, anh trai phải trở về với chú và dì của mình. Sau đó, tôi nói với anh ấy – bạn đi, đưa Prena Babi đến bệnh xá trong xe của tôi. Lên xe, tôi đưa Prena Bhabi đến chỗ bác sĩ, gọi Didi và giữ cửa đóng từ bên trong. Tôi đưa mẹ chồng đến phòng khám. Ở đó bác sĩ đã làm tất cả các xét nghiệm. Khi được hỏi, bác sĩ cho biết báo cáo sẽ chỉ có sẵn cho đến sáng hôm sau.