Ít nhất anh ấy không lừa dối tôi. Anh ấy ngồi xuống và giải thích rằng anh ấy đã gặp một người, một trợ lý khoa lớn hơn tôi năm tuổi, và anh ấy muốn thử điều gì đó với anh ta, vì vậy anh ấy đã để tôi. Dù sao. Với rất nhiều sự chân thành. . . tôi có thể nói gì? Tôi phải chấp nhận điều đó trước mắt anh ấy với tất cả tính cách cứng cỏi mà tôi có thể tìm thấy trong mình, để rồi khóc như một đứa trẻ một mình trong phòng. Bao năm nay thói quen đến nhà anh vào buổi chiều không phải là điều dễ dàng từ trong trứng nước. Quán tính đưa tôi đến nhà cô ấy, nơi Silvia tiếp tôi, tức giận vì thái độ của Vero đối với tôi.