Chỉ là một thời gian tương tự đến với chồng tôi. Chồng tôi bắt đầu thua bạc khi đánh bạc. Thua rồi thua dần, tất cả bắt đầu mất dần vốn liếng tích cóp. Anh ấy cũng đã bán xe của anh ấy, bán nhà của tôi và bán đồ trang sức cưới của tôi. Ajay nghiện cờ bạc và không thể sống thiếu cờ bạc. Bây giờ đã đến lúc chồng cô Ajay không có việc làm và không có nhà. Sau đó chúng tôi phải đi thuê nhà ở nơi khác. Nơi ngôi nhà bị cướp là một thuộc địa có đủ loại người sinh sống. Ý tôi là tất cả các loại người sống ở đó, cư xử đàng hoàng và tồi tệ. Ngôi nhà này cũng được đặt tên là Bass.