Chén cô vợ vú to hàng múp của cậu nhân viên

Một lúc sau, cô ấy đang đợi tôi ở bàn ăn sáng. Anh ấy thậm chí còn không nói chuyện với tôi ở đó. Cả hai chúng tôi ăn sáng trong im lặng. Tôi bắt đầu chuẩn bị ra đi. Khi tôi yêu cầu anh ấy đi, anh ấy nói – bạn đi. Hôm nay tôi sẽ không đến lớp. Tôi sẽ đến lớp. Khi anh ấy trở lại vào ban đêm, anh ấy thấy rằng căn phòng của mình trống rỗng. Khi tôi gọi cho anh ấy, điện thoại của anh ấy đã tắt. tâm trí của tôi được thiết lập. Khi tôi bắt đầu đi đến phòng của mình, tôi thấy rằng bầu không khí đã được trang trí hoàn chỉnh. Và cuộc sống của tôi là ngồi trong cặp đỏ, bằng cách tắt đèn và thắp nến.