Đừng chạy, ah, thậm chí đừng nghĩ đến việc chạy, đồ khốn, ah, nếu bạn chạy nó sẽ kết thúc, ah, ah, ah Tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân nhiều nhất có thể, khi tôi sắp xuất tinh với cô ấy. kết thúc với một cơn cực khoái tuyệt vời và tách khỏi tôi. Tiếp theo, dì Nati tiến lại phía sau chiếc ghế bành và cúi xuống cho tôi xem mông của dì. – Lại đây heo con, lại gần liếm mông anh đi. Tôi vâng lời, hôn vào cặp mông xinh đẹp của em và liếm nó, nhưng em nói: – Liếm sướng lắm nhưng em muốn anh đút lưỡi vào lỗ đít em mà làm đi. Tách cặp mông xinh đẹp đó ra và đưa lưỡi của tôi vào cho đến khi nó rất ẩm ướt,