nhưng không vì lý do đó.một niềm vui lớn. Trong khi Laura dùng tay mở môi âm hộ của cô ấy, để lại một cái lỗ to lớn trước mắt tôi mà tôi liếm và liếm cho đến khi tôi rút được một cơn cực khoái khủng khiếp khác ra khỏi cô ấy, đó là phần cuối của một bộ phim, Trong toàn bộ cơn cực khoái, cô ấy không rời đôi môi hé mở của mình, luôn luôn để cái lỗ đó trong tầm mắt, vì vậy tôi ngẩng mặt lên và để lộ sự lộ liễu đó trước mặt Verónica, người đang ngây ngất nhìn âm hộ đang chảy đầy nước của em gái mình. Verónica cầm đầu tôi đưa về phía con đĩ của Laura để nàng bú tiếp,