Chuyến du lịch đáng nhớ cùng các em gái ngọt nước

của anh ấy cũng nên đến và bạn nên đi giường tầng xa hơn một chút. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi chào anh ấy. Anh ấy cũng nhìn tôi và trả lời namaste. Sau khi nói chuyện với cô ấy, tôi được biết chồng cô ấy vừa bỏ rơi cô ấy. Anh ấy đã trở lại ngay trước khi xe buýt rời đi. Món đồ mát mẻ đó đang nằm bên cạnh tôi và cô ấy đang đắp chiếc sari của mình như một tấm khăn trải giường. Sau đó xe buýt rời đi. Trời bắt đầu lạnh hơn. Tôi có thể thấy cô ấy run nhẹ trong chiếc áo sari mỏng của mình. Tôi hỏi cô ấy một cách rất trìu mến – nếu bạn đang cảm thấy lạnh, bạn có thể đắp một tấm chăn.