Cô nàng xả stress sau khi giận dỗi anh người yêu

Tôi nói – được rồi. Con dâu nói – Cha, con có thể nói một điều được không? Tôi nói – vâng nói với con dâu của tôi. Con dâu nói – Bố ơi, như chúng ta đã nói hôm nay, trong mối quan hệ giữa bố chồng và con dâu, những điều này là không tốt. Nhưng tôi muốn biết rằng cách suy nghĩ của bạn khác với người xưa. bạn không đánh giá phụ nữ Nhân tiện, bố, nếu bố không phiền, cả hai chúng ta có thể làm những việc tương tự trong tương lai. Tôi nói – không phải con dâu! Thực lòng mà nói, trong làng chúng tôi nói thẳng hơn chuyện này. Nhưng tôi không có bạn bè ở đây, vì vậy tôi chỉ có một mình.