Cũng chỉ vì muốn giúp bạn thân không bị bắt nạt

Một người phải vào khoảng 21-22 và người kia khoảng 23-24. Cả hai đều có cùng chiều cao. Cả hai đều phải cao gần 5,8 feet. Tôi tiếp tục nhìn anh ấy khi sự chú ý của tôi chuyển sang cơ thể anh ấy. Cả hai đều rất đáng yêu. Nhìn thấy anh, mọi người đều có thể trao trái tim cho anh. Nhìn thấy tôi, anh ấy hỏi – bạn là ai và bạn đang làm gì ở đây? Tôi nói – tên tôi là Prince và tôi đã dừng lại ở đây để trú mưa. Tôi đang đến từ một bữa tiệc Giáng sinh gần đó thì trời bắt đầu mưa trên đường đi. Anh ấy nói – chúng tôi cũng đến từ đó.