Dâm nữ và những anh chàng da đen may mắn

Một lúc sau, cô càng cúi xuống cho mẹ xem. Tất cả đã diễn ra như thế này trong một thời gian. Sau đó, giáo viên lớp 10 của chúng tôi đến và bắt đầu hỏi mọi người các bạn có khỏe không…blah blah blah. Sau đó, giáo viên nói-bạn sẽ ngồi trong lớp như thế này mọi lúc chứ…hay bạn cũng nên nhìn vào trường học! Vì vậy, mọi người bắt đầu đi bộ đến trường. Khi đó chỉ có Nupur ở với anh ta. Cả hai chúng tôi bắt đầu đi chơi ở trường cùng nhau và bắt đầu gặp gỡ tất cả các giáo viên. Trong khi lang thang như thế này, mắt tôi ít tập trung vào ngôi trường hơn và tập trung hơn vào mông của Nupur.