và cô ấy nói với tôi rằng đừng có ngớ ngẩn, tôi Tôi ở đây để hoàn thành những gì tôi đã yêu cầu bạn vào đêm hôm trước, và cố gắng tránh mặt cô ấy, tôi đã nói với cô ấy những gì bạn đang nói, và cô ấy bảo tôi đừng chơi, tôi đến để làm tình với tôi như Paty đã nói với tôi kể từ đó cô ấy nói rằng bạn là một người hoàn toàn say mê khi làm tình. Tôi đã nói, ngạc nhiên, bạn không biết bạn đang nói gì. Và cô ấy nói với tôi là không, vâng, tôi biết những gì tôi đang yêu cầu bạn và tôi làm điều đó bởi vì cô ấy tin tưởng bạn rất nhiều và tôi yêu bạn nhiều như tôi yêu Paty vì bạn biết tôi yêu họ như thể họ là anh em của tôi.