Ngoài ra, hãy nhớ rằng cô ấy là một trinh nữ- -Tôi không biết làm thế nào- -Mời cô ấy nghe nhạc, cô ấy thích nó- -Có, nhưng bạn nghĩ rằng điều đó sẽ chỉ khiến cô ấy đi, cô ấy cũng nên đi vào ban đêm – -Không vấn đề gì, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Tôi đợi đã, ấn định ngày và mời cô ấy- -Được rồi, nhưng hãy cho tôi biết khi nào cô ấy đến kỳ kinh nguyệt và ngày sau khi hết kinh, tôi mời cô ấy. Bạn đã biết rằng bạn không thể tẩy trang bằng lớp lót.- -Tất nhiên, bạn không thể quên tôi, bạn sẽ phải làm điều đó một lần với từng người- -hoàn hảo, và tại sao không với cả hai- -tại sao không, cô ấy nói,