To quá không nhét được. Sự thật là tôi không được phú cho lắm, tôi to bình thường , nhưng ngay lúc đó tôi nhớ ra rằng cô ấy là một trinh nữ và trong trường hợp tôi không nhớ cô ấy đã tự nói điều đó trong khi tôi ấn vào cái âm đạo ngon lành, mọng nước và nóng bỏng của cô ấy. Hãy cẩn thận tôi là một trinh nữ. Tôi đẩy dương vật của mình sâu hơn một chút vào âm đạo của cô ấy và cảm thấy nó va vào thứ gì đó và nhìn thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt cô ấy. Tôi nắm lấy chân cô ấy và uốn cong chúng về phía xương sườn của cô ấy trong khi tạo áp lực bằng thắt lưng của mình, tôi tiến vào thêm một chút và vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy,