Đút cu vào lồn bạn gái từ phía sau sướng khó tả

Tôi nói – thôi nào. Cô nhanh chóng lắc mông và ngồi lên xe đạp của mình. Tôi bắt đầu đạp xe và bắt đầu chạy chậm. Tôi không nói chuyện với anh ấy chỉ đang đạp xe. Vài phút sau, khi trường đại học đến, tôi nói – đi làm việc đi, tôi đang ngồi trong vườn trường đại học lại đây. Nếu bạn dừng lại và bắt đầu chạy, OK, đi đi! Tôi không hiểu tại sao bạn lại nói “đi đi “. Khi tôi hỏi anh ta điều này, anh ta nói – Này, anh ở nhà chán quá nên anh đến đây và bây giờ anh cũng đi. Nhưng tôi đã nói – đến sau đó bạn đi với tôi cả hai chúng ta đang ngồi trong vườn.