DVDMS-668 Đây là núm vú thứ 3 của cô giáo Marie Anna

DVDMS-668 Đây là núm vú thứ 3 của cô giáo Marie Anna, Bạn thậm chí còn không đe dọa tôi. Những nô lệ đó cũng được chữa trị bằng cách truyền bệnh truyền nhiễm cho họ. Bác sĩ của anh ta, Saab, không nói gì về điều đó. Bất cứ điều gì bạn nói, tôi sẽ làm. Tôi lắng nghe Sư phụ Sahib trong im lặng. Thấy tôi im lặng, Sư phụ Sahib bắt đầu nói uh. Nếu không phải là tiền, tôi có nên sắp xếp một bữa tiệc cho ông không. Tôi nói Chủ nhân. Đừng khó chịu. Tôi không uống bất kỳ nhãn hiệu rượu nào. Không ăn chay cũng không có tác dụng. Anh ấy nói vậy thì sẽ không có gì mất mát cho Dalberty.