Em cave tuổi mới lớn lần đầu tiên tiếp khách

Em cave tuổi mới lớn lần đầu tiên tiếp khách, của tôi… bây giờ hãy vui vẻ thoải mái với người bạn trong nước của bạn… Bây giờ chiếc xe sẽ tiếp tục hoạt động như thế này. Những lo lắng của Insha sang một bên, cô ấy đã chơi rất nhiều trong khoảng thời gian này. Bây giờ nếu bạn cứu cô ấy khỏi tôi, cô ấy sẽ bắt đầu hôn người khác. Cứ để anh ấy lo, chỉ cần em vui và chúng ta sẽ là bạn của nhau. Farzana nói Nhưng tôi sẽ nói gì với Insha? Tôi nói làm điều này, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với Insha, nhưng Shifa.