Tôi vội vã tiếp tục cho đến khi cô ấy ưỡn người thở một hơi dài và ngả người ra sau. Cố gắng hết sức nhưng không gây ra tiếng động, tôi rời khỏi phòng. Khi tôi đang chuẩn bị thủ dâm với những gì đã xảy ra thì tôi nghe thấy một tiếng động khiến tôi cảnh giác và tôi trốn vào một góc gần phòng tắm. Chính em đã dậy định đi vệ sinh, đến nơi thì em vào không đóng cửa, còn say khướt em cởi từ nửa người xuống, rửa sạch cái khe và cái mông của mình, tôi mới cảm nhận hết được điều đó. góc và trở về phòng. Vì không thể chịu đựng được ở vị trí khuất đó nữa và nghĩ rằng họ đã ngủ với đèn trong phòng nên tôi rất thận trọng tiến lại gần và OH SURPRISE!,