Tôi đã nói với bạn rằng không ai về nhà để ăn tôi và tôi không cần bảo vệ nhiều như vậy. Tôi không biết phải làm gì. Tôi muốn bạn trở nên độc lập. Bạn có thể tin tôi rằng tôi chưa bao giờ ảnh hưởng đến anh ấy chống lại bất kỳ người bạn gái nào… hoàn toàn ngược lại. Pili mỉm cười. – Tôi biết lắm. Tôi đã biết cả hai bạn kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Đó không phải là bạn. Là Juan. Không phải lo lắng về tôi. Mọi chuyện không suôn sẻ và điều tốt nhất là cắt đứt nó… Vào ngày 15 tháng 6, Juan bước sang tuổi 21, một ngày sẽ trở thành lịch sử đối với cả hai người – Juan, em yêu, chúng ta phải nói chuyện…