Giấc mơ có thật được gái đẹp xuất hiện và bú cu

Sau khi thầy hiệu trưởng nằm trên người tôi như thế này một lúc, thầy ấy nhìn thầy và nói: “Sao thế?” Hãy đến và giải trí cho tôi Sau khi nghe xong thầy hiệu trưởng rút con cặc ra khỏi lồn tôi và thầy hiệu trưởng cũng rút con cặc ra khỏi miệng tôi và bắt đầu di chuyển về phía âm hộ tôi. Sau khi hãm hiếp tôi, ông chủ đi và ngồi trên chiếc ghế được đặt ở đó. Bây giờ anh ấy đã hoàn toàn giao tôi cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng đang cố đụ tôi. Anh ấy bắt đầu di chuyển về phía sau để đụ tôi và trong khi di chuyển về phía sau, anh ấy nhấc chân tôi lên và đặt tôi nằm phẳng trên chiếc ghế dài.