Giáo viên múa ba lê thích khỏa thân luyện tập

Sau khi học tốt, tất cả các em được yêu cầu ngủ chung một phòng. Cả ba đứa trẻ đã ở trên giường cho đến 11 giờ, và tôi đang dạy Suman. Tôi chưa quan hệ tình dục cho đến tuổi này, vì vậy tôi không biết tất cả những điều này. Nhưng từ lúc nhìn thấy Suman, có điều gì đó bắt đầu xảy ra trong đầu anh và Lund liên tục làm ướt quần anh. Cả hai chúng tôi đều đang tìm kiếm cơ hội có được ngày hôm nay. Đêm đó cô ấy đã đánh cắp tâm trí tôi khỏi việc học của cô ấy, chỉ bị tôi theo dõi bằng mắt. Tôi hỏi – bạn không muốn học sao? Cô ấy nói – Tôi không muốn học vào ngày mai.