Hàng ngon lồn hồng tuyệt đẹp nhé anh em

Trong này giật, tôi nắm mẹ của họ khó khăn. Didi cũng không nói gì. Vì vậy, tôi thu hết can đảm và tiếp tục ôm họ. Tôi cũng bắt đầu chà xát chúng. Nhưng chỉ trong vài giây cô ấy đã bỏ tôi. Diddy không nói gì – ánh sáng này cũng phải biến mất. Tôi nói – Tôi thấy. Cô ấy nắm tay tôi và nói – bạn đi đâu vậy? Tôi nói – Didi, tại sao đèn lại tắt, tôi sẽ xem. Anh ấy nói, tôi sợ bóng tối. Tôi nói – ok, dừng ở đây. Ngay khi tôi nắm tay cô ấy và đi đến giường, tôi đã cố tình ngã và Didi ngã lên người tôi. Didi bắt đầu thở nóng và tôi không thể kiềm chế được và hôn lên môi cô ấy. Cô ấy tát tôi và đứng dậy, nhưng không nói gì.