HUNTB-011 Chị hàng xóm mông to nhìn thật kích thích

HUNTB-011 Chị hàng xóm mông to nhìn thật kích thích, tôi hiểu rằng một cuộc xổ số đã được tổ chức. Tuy nhiên, tôi từ chối với một chút thái độ nghiêm khắc. Tôi nói Tôi cũng không biết bạn. Cô ấy nói bạn sẽ biết nếu bạn gặp tôi, bạn sẽ biết. Tôi đã ăn rất ít. Tôi đề nghị cô ấy gặp mặt, cô ấy đồng ý. Ngày hôm sau tôi đến gặp anh ấy và tôi đã nhìn thấy anh ấy. Cô ấy là con gái của chủ cửa hàng thuộc địa của chúng tôi, và tôi đã nhìn thấy cô ấy nhiều lần trong cửa hàng đó. Đúng là Oniichan. Chúa ơi. Nó chắc chắn là một món đồ hàng đầu.