“Nghe này, tiền không phải là vấn đề, nhưng tôi muốn bạn nói cho tôi biết tại sao cô ấy lại cần một phần tư triệu tiền thô.” Đương nhiên, anh ta đáp lại lời dụ dỗ mà không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài số tiền đó trước mặt. đôi mắt anh ấy. Đầu tiên, anh ta cố lừa tôi và đưa ra một lý do lố bịch khác, nhưng vì tôi đã biết mình muốn nghe gì, Tôi chỉ còn cách bình tĩnh chờ đồng tiền phát huy tác dụng và anh ta đã thú nhận sự thật. – Mẹ kiếp, chúng ta cần tiền. Chúng tôi thực sự cần nó. Tôi đã tham gia rất nhiều người đàn ông, nhưng em gái của bạn là tuyệt vời.