Tôi từ từ nói với anh ta để giữ im lặng hoặc tôi sẽ nói với em gái của bạn bạn WhatsApp. Cô ấy bắt đầu nói trong sợ hãi – không, đừng nói với anh rể của cô ấy. Tôi nói – thôi, tôi đang làm gì, để tôi làm và tận hưởng. Bạn cũng muốn tất cả. Hãy hiểu rằng tôi không phải là anh rể của bạn, mà là bạn trai của bạn. Nằm yên. Chuyện gì đang xảy ra vậy, cô ấy không nói một lời, và không ngăn cản tôi. Tôi bắt đầu cởi quần áo của cô ấy. Đèn trong phòng đã tắt. Không có đủ ánh sáng trong bóng đèn vào ban đêm để nhìn rõ cơ thể trần truồng của cô. Chẳng mấy chốc, cô đã nằm trần truồng. Tôi bắt đầu hôn cô ấy và mơn trớn mẹ cô ấy.