Không ngờ được rằng em người yêu mới quen này vẫn còn trinh

Không ngờ được rằng em người yêu mới quen này vẫn còn trinh, Tôi chỉ biết về anh ấy khi tôi làm tình với anh ấy. Nhưng đối với thông tin của bạn, tôi muốn biết nếu bạn giống như cô ấy. Tôi chỉ nói kích thước của cô ấy, vì vậy tôi có thể biết những gì là không. Khi tôi đến nhà anh, tôi không thể rời mắt khỏi mẹ anh. Imran là bạn của tôi nên tôi không muốn nhớ mẹ của bạn như vậy. Nhưng cơ thể cô ấy vẫn quyến rũ đến mức khiến tôi nghĩ đi nghĩ lại về tình dục. Mẹ cô ấy cũng thấy tôi đi theo cô ấy. Nhưng cô ấy không nói gì, cô ấy cũng gặp tôi nhiều lần vì hai người ngồi đối mặt với nhau.