Làm tình lén lút trong giờ làm việc quá phê

Ngay cả chồng tôi cũng không lớn như vậy. Tôi nói – vâng…con cu của tôi dài 7 inch. Cô ấy bắt đầu mơn trớn con cặc của tôi. Tôi cũng đã có một thời gian tuyệt vời. Sau một phút, tôi bảo dì Anwari nằm duỗi thẳng hai chân. Tôi bắt đầu liếm âm hộ của Dì Nóng bỏng một lần nữa, tôi bú âm hộ của Dì Anwari trong khi kéo môi của tôi. Cô đau khổ như một con cá. Dì Anwari nói với tôi – à Zakir con đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.. Dì Anvari nắm lấy đầu tôi đút vào lồn dì. Tôi cũng bắt đầu liếm như vào trong âm hộ nàng. Chợt có cái xóc, dì kêu lên nhấc mông lên rồi ngã xuống.