Mối tình học đường giữa học trò và cô giáo

Sau khi nghe câu chuyện của Baba, tôi bắt đầu thấy một tia hy vọng. Baba đã gửi một đệ tử đến gần tôi. Anh ấy đưa tôi đến phòng Baba. Tôi vào trong và ngồi xuống. Một lúc sau Baba cũng bước vào. Anh đóng cửa phòng mình. Tôi cũng hơi lo lắng. Baba nói – cô gái, tôi phải nhìn vào cô. Vấn đề chỉ có thể được phát hiện sau khi điều tra. Bạn đã sẵn sàng chưa? Vâng, tôi lắc đầu. Baba lấy một ít nước ra khỏi một cuộn thủy tinh sành đặt gần đó và tiến về phía tôi và nói: “Đây là nước đã được niệm chú.” Uống cái này Ngay khi nó đi vào cơ thể của bạn.