Mong muốn có con và được lên đỉnh của cô vợ trẻ

Tôi nói – Tôi không có số của bạn. Nghe đến đây, anh cười và xin số của tôi và cho tôi một cuộc gọi nhỡ từ điện thoại của anh. Sau khi về đến nhà, tôi bảo vợ tôi gọi cho Harpreet và nói rằng tôi đã về đến nhà. Một lúc sau, vợ tôi gọi điện cho tôi nói rằng tôi đã về đến nhà. Từ đó, cô ấy nói rằng cô ấy cũng đã về đến nhà. Không có gì đặc biệt xảy ra vào ngày hôm đó. Sáng hôm sau, tôi nhận được một email chào buổi sáng trên điện thoại di động của mình. Tôi cũng trả lời, buổi tối thế nào? Cô ấy nói – Hôm nay tôi không ngủ được. Tôi nói – tại sao bạn không ngủ …