Người vợ trẻ và 2 cậu con trai riêng của chồng

Hãy nhìn dưới bạn, nó không giống như thế này. Trong phản ứng của cô ấy, tôi cảm nhận được một chút những gì trong tâm trí cô ấy. Có một sự bùng nổ lớn trong vòi nước của tôi với câu chuyện này của Cô chủ. Tôi hỏi liệu cả hai đều có bạn trai chưa, vì vậy tôi từ chối. Đó là cách tôi đến khu rừng gần nhà. Tôi không biết điều gì đã nghĩ đến khi tôi đang đạp xe trên đường liên kết. Cả hai nói ngay lập tức – bạn đang đi đâu? Tôi nói – Tôi bắt đầu đi tiểu. Cả hai đều không nói gì sau đó. Tôi dừng xe một lúc sau. Tôi xuống xe và bắt đầu đi tiểu.