Và đó là cách tôi biến dì thành mục tiêu tình dục đầu tiên của mình sau khi mẹ tôi trở thành người tình của tôi. Tôi đã nói rằng tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn với mẹ tôi nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng nhiều như vậy. Chỉ một bất ngờ vào phút cuối khiến mọi thứ phức tạp lên một chút. Một buổi chiều đầu tháng 10, tôi đến nhà dì với lý do lấy mấy cuốn băng nhạc cho cô em họ. Tôi biết rằng cả anh ấy và em họ Barbara của tôi sẽ không ở đó và đó là lý do tại sao tôi chuẩn bị tinh thần. Lúc đầu, anh ta chỉ định kiểm tra địa hình, để xem làm thế nào anh ta có thể nhúng tay vào vấn đề, và không bao giờ nói tốt hơn.