Khả bắt đầu thích tất cả, và bây giờ cô ấy dường như đã đầu hàng trước Tuyên. Cô thích được bú âm hộ của mình. Sau khi mút âm hộ của Khả và khiến nó chuyển sang màu đỏ, Tuyên di chuyển lên, đặt dương vật của mình vào âm hộ và đẩy mạnh. Wanju la hét ầm ĩ vì bị con gà trống tấn công bất ngờ. Âm thanh dường như không phát ra từ miệng của Khả, mà là âm hộ của cô ấy đẩy vào bụng cô ấy…và từ bụng cô ấy qua miệng cô ấy. Một nửa dương vật của Tuyên vẫn ở bên ngoài. Tuyên dừng lại và nhìn Khả đang say sưa với tình dục như một con chó cái đã chết và tiếp tục huých cô ấy trong tình trạng này.