Những ngày tháng làm tình cùng nữ nhân viên mới

Những ngày tháng làm tình cùng nữ nhân viên mới, Bắt đầu nào. Một ngày nọ, tất cả chúng tôi đang ngủ trên sân thượng, và lúc đó tôi chắc khoảng 18 tuổi. Tôi ngủ bên trái của mẹ tôi, nhưng con trai của chú tôi Sun Woo ngủ bên phải của mẹ tôi. Anh ấy 20 tuổi và mẹ anh ấy ở giữa chúng tôi. Khi tôi đang ngủ, tôi thức dậy với cảm giác muốn đi tiểu. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Này. đó là Sun Woo. Bây giờ tôi đã lắng nghe một cách cẩn thận. Dì Sunwoo, la ó và giữ nó xuống Mẹ ơi, nếu ai đó thức dậy bây giờ, nó sẽ là một mớ hỗn độn.