Nữ sinh cấp 3 mới lớn trốn học để đi khách

Sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi trên điện thoại di động của Najimi. Najimi nhấc máy và nói – vâng, Ami. Nói chuyện một lúc thì anh cúp máy. Tôi hỏi – chuyện gì đã xảy ra? Anh ấy nói – Hôm nay Ami sẽ không đến Tôi nói – Tại sao? Anh ấy nói – mọi người ngăn anh ấy ở đó… vì Ami là con trai cả… và mọi người yêu cầu anh ấy ở lại vài ngày Tôi hỏi – còn Salma? Cô ấy nói – vâng, Salma đang đến. Bởi vì anh ấy và tôi có một bài kiểm tra vào ngày mai. Đó là lý do tại sao cô ấy ở đây ngày hôm nay. Tôi nói – khi nào Salma đến? Cô ấy nói – từ tám đến chín giờ tối.