Nữ thám tử thất bại vì những liều thuốc kích dục

Đến gần sáng thì mọi lễ cưới đã hoàn tất và ai về nhà nấy. Sau một thời gian, tôi nói với bạn của Ajay, và bây giờ tôi sẽ về nhà. Ajay nói dừng lại, anh bạn, anh ấy sẽ ra ngoài vào buổi sáng. Tôi đã từ chối anh ta, nói rằng bạn biết bạn không có việc làm nếu không có tôi. Ajay nói – không sao, nhưng nếu anh đi, đừng dẫn dì của anh nữa … vì công việc của cô ấy là của anh. Tôi thiết lập tất cả. Sau đó dì tôi nói – đám cưới kết thúc … Tôi đang vội vàng để tham gia công việc. Tôi sẽ đi bộ với bạn Sau đó dì tôi và tôi rời khỏi đó. chúng tôi đã đến nhà ga xe lửa.