Nữ y tá xinh đẹp cực dâm và những bệnh nhân số hưởng

Lúc đầu, bác sĩ rất mềm mỏng, nhưng khi nhận ra rằng mình đã đạt đến mức mà tất cả phụ nữ đều phàn nàn và Clara im lặng, anh ta đẩy mạnh hơn một chút, cảm nhận cơ thể cô ấy căng lên như thế nào mà không phàn nàn. Sau khi kiểm tra, anh ấy cử thư ký của mình ghi lại dữ liệu của chúng tôi và giúp Cla mặc quần áo. Đã nói chuyện bình thường với tôi, nhưng một lần anh ấy nói với tôi rằng Cla được phép khám phá bao xa, tôi trả lời rằng khi tôi rời khỏi nhà, tôi đã nói với Cla làm ơn đừng làm trò hề trong văn phòng, anh ấy trả lời rằng việc khám phá rất đau đớn .