Tôi đã viết câu chuyện, nhưng nhân vật chính là cô ấy. Nhưng cô ấy không dám mô tả lại những gì đã xảy ra nên để tôi nói. làm. Đó là về một điều gì đó đã xảy ra với anh ấy vào một đêm, cụ thể là vào ngày sinh nhật của anh ấy (anh ấy 18 tuổi). Không ai biết, ngoại trừ những người trong chúng tôi có mặt: anh trai tôi, bạn tôi và tôi. Xin chào, bạn khỏe không, tôi hiện 20 tuổi. Nhân tiện, tên tôi là Nuria, và tôi sẽ kể những gì đã xảy ra vào ngày sinh nhật của tôi với bạn tôi là Eva và anh trai của cô ấy là Juanje. Tôi sẽ mô tả ngoại hình của mình để cho bạn biết: tóc vàng, tóc dài, cao 1m70, 56kg, ngực 90, mắt nâu…