với lý do là cha cô ấy, cô ấy đã đến gặp ông ấy, để lại người đàn ông cho lúc khác.bây giờ tài xế. Không cần nói cho cô ấy biết những gì cô ấy đã làm, điều đó đã được ghi rõ trên mặt cô ấy, điều bất ngờ là đêm đó họ dùng bao cao su để ngăn cách cơ thể, biết cô ấy uống thuốc tránh thai, tôi chấp nhận, sai lầm của cô ấy có thể là vấn đề bắt đầu xảy ra. xoắn tâm trí của cô ấy, tham gia trò chơi với một số, có các quy tắc khác. Họ không bao giờ đến bãi biển nữa và khi Clara tìm thấy họ, cô ấy nhận ra rằng mình không được chào đón, Sáu tháng sau, tin tức lan truyền khắp trường ngay lập tức!