ROYD-054 Kế hoạch để chén cô giáo chủ nhiệm Risa Hasegawa

ROYD-054 Kế hoạch để chén cô giáo chủ nhiệm Risa Hasegawa, Nếu anh ấy đã bỏ đi, anh ấy đã không cho nó một lần nữa, vì vậy tôi đã đánh anh ấy rất mạnh. Thật khó để Tudor chỉ trong 5 phút và tôi đã mất nước. Từ từ, Hà chồm tới và hôn lên đùi tôi. Trong khi hôn, anh ấy chạm đến âm đạo của tôi và bắt đầu liếm âm đạo của tôi. Hà lần này có nhiều cải tiến so với lần trước, giờ dường như Hà đã học được mọi thứ. Anh ấy bắt đầu vuốt ve vùng âm đạo của tôi bằng lưỡi của anh ấy. Tôi bắt đầu vui vẻ trở lại và rên nhẹ. Nguyệt thèm khát kiểu giao hợp này.