chú tôi yêu cầu cô ấy giữ một chút vì cô ấy sắp đạt cực khoái. Cô cứ khăng khăng là mình đang bị chuột rút và hạ chân xuống, từng chút một cô đứng dậy, cho con cặc của bố ra ngoài. Anh ấy quay lại và nói với chú tôi, nếu anh ấy muốn hoàn thành nó là cái miệng nhỏ của anh ấy. Anh ấy trả lời rằng vì chúng đầy kem nên anh ấy sẽ không thích nó. Anh ấy nói với cô ấy rằng tốt hơn hết là bây giờ cô ấy nên ngồi lên người anh ấy một lần nữa, nhưng phải đối mặt với anh ấy. Lần này dượng khép hai chân nàng lại và nàng đè lên người dượng hôn đắm đuối bảo nàng đừng lo vì sắp hết rồi. Cô ấy, giữ thành viên của chú tôi,