Sở thích vô cùng bệnh hoạn của 4 em nữ sinh mới lớn

Trong ba năm qua, tôi đã đọc những câu chuyện mà tôi bị ám ảnh, tôi thực sự thích đọc những câu chuyện đam mê. Tôi thích hầu hết tất cả các câu chuyện. Lấy cảm hứng từ trang web này, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với bạn. Đây là kinh nghiệm đầu tiên của tôi khi viết một câu chuyện tình dục. Tôi hy vọng tất cả các bạn thích câu chuyện tình dục đầu tiên của tôi. Nếu các bạn yêu thích đọc truyện thì hãy động viên mình viết nhiều truyện hơn nữa thông qua phản hồi của các bạn. Bây giờ, không mất thời gian của bạn, tôi đang đặt câu chuyện của tôi trước bạn.