SSIS-075 Diễn viên trẻ và sự khởi đầu tốt đẹp

SSIS-075 Diễn viên trẻ và sự khởi đầu tốt đẹp, rất nhiều cuộc gọi. Quảng nghĩ rằng anh ấy không thể nói chuyện với con gái trong một thời gian dài. Chắc chắn có thứ gì đó màu đen trong dal. Một lúc sau, tôi trả lại điện thoại cho Quảng. Tôi muốn biết tại sao Quảng lại nói chuyện với Prachi lâu như vậy. nó là một cô gái. Hay là người khác. Lúc đầu, tôi tính hỏi thẳng Quảng, nhưng sợ bị Quảng mắng nên đành im lặng. Vào ngày thứ ba, tôi trả lại điện thoại cho Quảng. Lần này Quảng đã gọi cho tôi một cách không do dự. Tôi kiểm tra hộp tin nhắn của Quảng.