STARS-326 Chàng trai số hưởng chén luôn cô em Hikari Aozora

STARS-326 Chàng trai số hưởng chén luôn cô em Hikari Aozora, và tôi không biết Kajari nghĩ rằng quan hệ tình dục với cô ấy sẽ là một loại khoái cảm khác. Phải nói rằng khi công nhân bắt đầu quan hệ tình dục thì tất cả các chị em trong nhóm cũng đỡ vất vả hơn. Ba mươi phút sau bữa tối, khi tất cả phụ nữ đã trở lại sân, Calgary bắt đầu bình tĩnh lại và Lund Maharaj bắt đầu phục vụ xúc xích Ý. Kajari xếp hàng và bắt đầu buồn ngủ. Tôi sẽ gặp Calgary. Khi Kajari đang làm cỏ gần bức tranh khiêu dâm, tôi đến gần anh ấy và bắt đầu nói chuyện với những người khác.