Tag: ADN-310

Qua nhà chơi rồi âm thầm chén luôn vợ của thằng bạn

Derrick nói - Bạn của tôi là David và anh ấy đang đợi tôi bên ngoài. Lena nói - Vậy thì hãy gọi David vào trong. Một lúc sau, Derrick và David vào trong với nụ cười trên môi. Sau khi bước vào, Derrick giới thiệu Reena...