Tag: Ai Kawana

Vợ tôi muốn học ngoại ngữ với anh chàng da đen

Trước sự khăng khăng của Suman, Xia Lu đã giải thích toàn bộ câu chuyện về Laka, rồi nhanh chóng rời đi. Suman đang đứng đó lo lắng suy nghĩ thì người lãnh đạo đến. Cảnh sát trưởng - có chuyện gì vậy Lani... Sao đứng ...